9th International science and technical conference
«Information Systems and Technologies» IST-2020

Dear Colleagues!

Due to the extension of quarantine and an increase in COVID-19 incidence in Ukraine, the Organizing Committee of the 9th International Scientific and Technical Conference IST-2020, dedicated to the 90th anniversary of Kharkiv National University of Radio Electronics, has decided to change the dates and venue of the conference until November 17-20, 2020 in Kharkiv.

17-20 of November 2020

We invite scientists, employees of scientific institutions and enterprises, post graduate students, graduate students and students to take part in the conference.

Main topics

Round tables, discussing of articles, books and dissertation may be provided with Organizing Committee previous consequence.

During the conference, remote participation in section meetings using Google Meet is possible.

Join meeting

Agenda

17.11.2020

18.11.2020

19.11.2020

20.11.2020

The program of meetings of IST-2020 for 18 - 20.11.2020

Regulations
Report - up to 10 minutes
Answers to questions - up to 5 minutes.

Wednesday 18.11.2020

10.00 – 12.30

 1. Математичне моделювання поверхонь операторами інтерстріпації // Славік Олексій, Литвин Олег
 2. Модель прогнозирования расхода энергоресурсов для информационной системы мониторинга «Экофлекс» // Ткаченко В.Ф., Тевяшев А.Д,. Сизова Н.Д., Костарев Д.Б.
 3. Probability Analysis of Management Information Systems Functioning // Litvinov Anatoliy
 4. ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ РЕЗОНАНСНИХ НЕЙТРОНІВ ПРИ ОТРИМАННІ НЕЙТРОНОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ // Хажмурадов Манап, Прохорець Світлана
 5. РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРЯМОКУТНОЇ ПЛАСТИНИ З КРУГЛИМ ВИРІЗОМ // Чопорова Оксана, Лісняк Андрій, Чопоров Сергій
 6. Застосування Методів Доменного Моделювання для Підтримки Варіабельності Програмного Забезпечення в Розробці Систем «Розумний Будинок» // Товстокоренко Олег, Гамзаєв Рустам, Ткачук Микола
 7. Нечіткі множини та нечітка логіка як інструмент формалізації вимог // Ашурова Ольга, Шубін Ігор
 8. Алгоритми багатокрітеріальної оптимізації з нечіткими компонентами // Шубін Ігор, Ашурова Ольга
 9. Моделі параметричної статистики в системах дистанційного тестування знань // Шубін Ігор, Ляшик Володимир
 10. Реляційні засоби побудови моделей логічних мереж // Шевченко Дмитро, Шубін Ігор
 11. Реалізація програмного забезпечення системи оповіщення у житловому приміщенні // Бугай Дмитро, Копоть Михайло, Дудар Зоя
 12. Особливості використання систем контролю версій // К.Г. Онищенко

13.30 – 17.00

 1. New Metrics For Assessment the Risks Of the Internet Route Hijack Cyberattacs // Zubok Vitalii
 2. Приклади Наближеного Відновлення Розривних Функцій Двох Змінних Сумами Фур’є без Явища Гіббса // Литвин Олег М., Литвин Олександра
 3. Моніторинг використання неліцензованого програмного забезпечення // Гальченко Андрій, Чопоров Сергій
 4. Лабораторний генератор акустичного шуму з типовими та довільними спектрами // Касьянов Юрій, Копитченко Ігор
 5. Проблеми виявлення та локалізації цифрових засобів негласного отримання інформації // Нужний Сергій, Васєв Віктор
 6. Методика аналізу алофонів в професійно-спрямованих текстах для оцінки рівня захищеності мовної інформації // Нужний Сергій, Заноскіна Поліна
 7. Кольорові фрактали у протоколах автентифікації з нульовим розголошенням // Самойленко Денис
 8. Measuring the Exponential Impact of Quantum Computing on Information Systems in the Quantum Age; Evaluating Cybersecurity Efficacy within Critical Infrastructures // Vance Andrew, Vance Taylor
 9. Дослідження електромагнітного сигналу клітин методом мікрохвильової діелектрометрії при ділатаційній кардіоміопатії // Хміль Наталія, Колесніков Володимир, Алтухов Олександр
 10. Інформаційно-вимірювальна система з функціями різномірних пред`явлень стимулів та віддаленого управління // Варламова Наталя, Лазурик Валентин, Стєрвоєдов Микола
 11. Моделювання процесів розвитку проектних команд // Калита Надія, Пономарьова Світлана
 12. The multilayer swarm intelligence system model in the rescue and relief emergency activity search task. // Malakhov Eugene, Tsariuk Andrey
 13. Інтернет система обміну подарунками з інтелектуальною підсистемою прийняття рішень // Миненко Владислава, Гунченко Юрій
 14. Використання Нейронних Мереж для Обробки Незбалансованих Наборів Даних // Мартинович Лариса, Гунченко Юрій, Шворов Сергій
 15. Побудова Системи Моніторингу та Керування Безпілотними Збиральними Комбайнами // Шворов Сергій, Юхименко А.С., Мартинович Лариса, Шаріпова Ільнара
 16. Обробка Даних в Інформаційній Мережі Радіолокаційних Систем Спостереження Повітряного Простору // Свид Ірина, Мальцев Олександр, Заволодько Ганна, Чернишов Максим
 17. Functions and main components of modern e-government systems // Kobziev Volodymyr, Panfyorova Iryna, AlKilani Mohamed

Thursday 19.11.2020

10.00 – 12.30

 1. Інтелектуальна Система Визначення Стадій Фіброзу Печінки // Синєглазов Віктор, Чумаченко Олена, Кот Анатолій
 2. Математичне моделювання прогину пластин при розв'язанні бігармонійних задач за допомогою сплайнів п'ятого степеня // Томанова Ірина, Литвин Олег
 3. Об одном методе построения адаптивной сегментации // Шумейко Александр
 4. Модель эластичной сети с неявным использованием информации о степенях узлов // Шергин Вадим, Чалая Лариса, Удовенко Сергей, Погурская Мария
 5. Інформаційне моделювання процесів систем управління // Петришин Любомир
 6. Автоматизація обчислень кількості природного газу в енергетичних одиницях // Луценко Віктор, Бондарев Сергій, Пономарьов Юрій
 7. Особливості проведення фрактального аналізу параметрів потоку газу у магістральному газопроводі // Пономарьов Юрій, Луценко Віктор, Кобзєв Володимир
 8. Програмне рішення для оперативного прогнозування продуктивності газосховищ // Алтухов Юрій, Бугай Андрій, Пономарьов Юрій
 9. Аналіз методів обробки природної мови // Онищенко Костянтин, Данієль Яна, Каменєв Роман
 10. Тональний Аналіз Як Напрямок Обробки Природної Мови // Біленький Владислав, Кобзєв Володимир, Матвєєв Дмитро
 11. Метод Оцінювання Рівня Вивченості Суб’єкта Навчання // Козлов Валентин, Кобзєв Володимир, Козлов Юрій, Мощенко Інна
 12. Інформаційні технології в плануванні та корекції тренувальної діяльності в хортингу // Литвиненко Андрій

13.30 – 17.00

 1. Задачи по программированию с трекингом решений // Бондарев Владимир, Черепанова Юлия
 2. Обзор решений нейронных сетей применяемых для распознавания образов. // Олейник Александр, Олейник Елена, Зыбина Екатерина
 3. Вимірювально-обчислювальний комплекс автоматизованої системи обліку енергоресурсів Pomenergy/E7 // Сокорчук Ігор
 4. Метод оперативного планування виробiтку, постачання та споживання електричноi енергiї з альтернативних джерел енергії // Сокорчук Ігор
 5. Технологія Формування Замовлень у Системі Керування Виробничо-Збутовим Процесом // Безкоровайний Володимир, Драз Оксана, Куницький Максим, Лавриков Вячеслав
 6. Вибір джерел безперебійного живлення автоматизованих систем з врахуванням вимог інформаційної безпеки // Турти Марина
 7. Визначення рівня впливу кіберзагроз на розвиток морської галузі // Турти Марина, Баронова Олена, Ганчо Сергій
 8. Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці на проблеми портової галузі // Турти Марина, Баронова Олена, Мавроді Владислав
 9. Інформаційна модель системи технічного захисту інформації на основі технології Honeypot // Турти Марина, Левченко Максим
 10. Методика вибору спеціалізованого програмного забезпечення для захисту комп’ютерних мереж // Турти Марина, Гратій Анна
 11. Дослідження спільного використання бінарних шаблонів і порівнянних хешів для виявлення модифікацій цифрових зображень // Іщенко Антон, Турти Марина
 12. On improvement of model parameters estimation under long memory // Evgeni Schumm
 13. Технології Big Data при прийнятті економічних рішень: переваги та виклики на шляху використання // Шейко Ірина, Полозова Тетяна, Ткаченко Андрій
 14. Метод ближайших соседей в финансовом прогнозировании // Кадыров Абдурахмон
 15. Организация удаленного обучения для иностранных магистрантов на примере учебной дисциплины «Маркетинг инновационного проекта» // Железко Борис, Синявская Ольга
 16. The transition of economy from analogue to digital by the case of the Republic of Korea and the Republic of Belarus // Danilchanka Aliaksei, Zhalezka Boris
 17. Место инноваций в стратегическом планировании предприятия // Вечерский Максим

Friday 20.11.2020

10.00 – 12.00

 1. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ // Безсонов Олександр, Олійник Кирило, Романюк Константин, Руденко Олег
 2. Knowledge based methods for digital ad forecasting and enhancement of advertising campaigns effectiveness // Dudka Oleksandra
 3. Основні складності при виборі архітектури хмарного додатка // Сердюк Наталія
 4. Програмний комплекс для планування виробiтку, постачання та споживання електричної енергiї з відновлювальних джерел енергії // Сокорчук Ігор
 5. Цифрова обробка сигналів на основі дискретного трійкового симетричного вейвлет-перетворення // Ізмайлов Артем
 6. Гибридные угрозы объектам критической инфраструктуры // Галущенко Александр
 7. Метод порогового розподілу секретної інформації // Дехтяренко Микола
 8. Проблемы формирования реперезентативной выборки для выделения значимых признаков COVID-19 // Юрий Мищеряков, Дмитрий Ситников, Михаил Мищенко, Александр Украинец
 9. СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОБЗОРНЫХ РЛС ОТ ИМИТАЦИОННЫХ ПОМЕХ // Жирнов Владимир, Солонская Светлана, Зарицкий Валерий

13.00 Summarizing. Closing the conference.

Languages of conference

Reports

Material of reports (according to template MS Office 2003) after review will be published in Conference Proceeding.

When submitting materials, all co-authors of the materials must be listed in the registration form.

Materials of the students and graduate students are accepted in co-authorship with the scientific supervisor.

Material of reports after discussion on the Conference may be recommended by Program Committee to publication in collective monography or specialized scientific journal.

Financial conditions

For each participant’s report up to 4 pages after positive review it’s necessary to transfer organizational contribution:

In order to receive a printed copy of the Conference Proceeding you must additionally transfer 200 UAH or 10 €.

For each additional page (more than four) of the report materials it is necessary to transfer additional 20 UAH.

The account details for payment of the registration fee will be indicated after a positive review.